W celu skorzystania z usług AB sp. z o.o. należy skontaktować się telefonicznie lub drogą mailową z odpowiednim Działem lub sekretariatem Prezesa. Po uzyskaniu odpowiednich informacji dotyczących danych Państwa przedsiębiorstwa oraz problemu, który możemy pomóc Państwu rozwiązać ustalany jest termin pierwszego spotkania z doradcą klienta oraz opłata za pierwsze spotkanie (zwrot kosztów dojazdu). Na pierwszym spotkaniu podpisywane jest przez doradcę klienta zobowiązanie do zachowania poufności oraz ustalany jest wstępny zakres współpracy. Podpisanie umowy na świadczenie usługi podpisywane jest zazwyczaj na trzecim spotkaniu. Czas od kontaktu z AB sp. z o.o. do momentu podpisania umowy ok. 15 dni. Szczegóły dalszej współpracy zapisane są w umowie.
Oferujemy profesjonalne usługi dla sektora finansowego i produkcyjnego związane z zarządzaniem strategicznym przedsiębiorstwem oraz ciągłym podnoszeniem jego wartości na rynku.
Nasza oferta dotyczy zarówno usług związanych z podniesieniem jakości i wydajności pracy jak i ulepszenia Państwa produktów i usług.
Nasze usługi obejmują:
zastępstwo oraz audyty organizacyjne,
systemy kontroli procesów produkcji oraz świadczenia usług,
zastosowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i produkcyjnych,
doradztwo personalne,
usługi z zakresu doradztwa strategicznego,
opracowywanie systemów motywacyjnych dla pracowników,
systemowe wdrażanie nowych produktów,
pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów przedsiębiorcy - świat nauki,
pośrednictwo w nabyciu i sprzedaży przedsiębiorstw,
opracowywanie biznesplanów oraz doradztwo finansowe
W związku z pracami badawczo-wdrożeniowymi nowych oferowanych Państwu produktów strona jest w przebudowie - przepraszamy za utrudnienia.
   
AB sp. z o.o.
Ul. Borelowskiego 27
33-300 Nowy Sącz
Tel. 018 5474444
NIP: 864-17-53-88
REGON: 2924276657
 
© AB małopolska - Nowy Sącz. Realizacja projektu: Verakom